Bizi Arayın
+90 216 (450) 13 13
Bize Yazın
bilgi@decomltd.com

Commissioning

Commissioning BİNA DEVREYE ALMA (BUILDING COMMISSIONING) NEDİR?
Devreye alma; tüm bina sistemlerinin sözleşme dokümanlarına, tasarım amaçlarına ve yatırımcının operasyonel ihtiyaçlarına göre etkileşimli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç ideal olarak ön-proje aşamasından başlayarak proje geliştirme safhası ve dokümantasyonları, proje iyileştirmesi ve düzenlenmesi ile sistemlerin doğru şekilde uygulanması sağlanarak performans testlere kadar devam eder. Devreye alma işlemi klasik projelendirilmiş sistem yapılarını incelemeye alıp geliştirip ve düzenleyerek garanti sürecine kadar olan dönemdeki, ekipmanlara yol verme, kontrol devreleri calibrasyonları, cihaz dokümantasyonları, işletme gurubu eğitimi ,işlevsel testler ve doğrulama görevlerini kapsar.

BİNA DEVREYE ALMA İŞİNİN AMAÇLARI
Devreye alma, zaman zaman test, ayar ve balanslama ile karıştırılır. Test etme, kalibrasyon ve balanslama işleri hava ve su akışları ölçümleri ve ayarlamalarıdır, ancak devreye alma çok daha geniş bir çalışma alanını kapsar.

Bina devreye alma genelde aşağıdakileri içerir:

Bu çeşitli ekip üyeleri tarafından belirli görevlerin yerine getirildiği dört ayrı "evre" olarak tanımlanabilir.

İnşaat süreci boyunca devam eden bu dört evre; ön tasarım, tasarım, inşaat, ve garanti sürecidir. İnşaat aşamasının bir parçası olarak devreye alma işleri mekanik ve elektrik tesisat işlerinin dizayn aşamasında öngörülen işlevselliğini fonksiyonel testler yaparak doğrulamasını yapar.

Her ne kadar işletmeye alma işlemi inşaat aşamasında başlayacağı gibi yatırımcının zaman ve parasal kayıplarını azaltma amaçlı ön-proje, proje ve proje montaj ekibinin iş başlaması döneminde devreye girebilir.

Düzgün bir şekilde yapılan devreye alımlar ile tesis edilen projede ileriki süreçte daha az inşa ve tesisat geri dönüşleri, düşük enerji faturaları, ekipman değiştirme masrafları, yanlış malzeme ve gereksiz ekipman alımları ile yatırımcının kar marjınınım iyileştirilmesi, yatırım bedelinin daha kısa sürede geri dönüşümü sağlanır. Devreye alma ile ayrıca projenin teslimatında, binanın operasyonel personelinin doğru şekilde eğitildiğini ve işletme ve bakım el kitaplarının doğru bir şekilde derlendiğini temin eder. Devreye almaya işlerine, ön tasarım, tasarım veya bina inşaat işlerinin başlangıcı sırasında da başlanabilir. Sürece erken başlanması önemli ölçüde daha büyük ve daha olumlu fayda sağlar.

Birçok projede, bina sahipleri ve temsilcilerinin tasarım ekibi ve inşaat ekibi ile iletişim eksikliği büyük bir sorundur. Bu iletişim eksiklik nedeniyle projenin tasarım amacının projenin tamamlanmasına kadar taşınması pek mümkün değildir.

(Tasarımcının öngörülerini uygulamak, yatırımcının bina performansı beklentilerini sağlamak devreye alma işleminin iki kritik ve önemli bileşendir)

Devreye alma, tasarım ve inşaat sürecinin geleneksel olarak parçalanmış evrelerini birbirine bağlayan bir araç sağlar, çünkü proje ekibine süreci bütünsel olarak izlemeye teşvik eder. Devreye alma süreci, tarafları inşaat sürecinde daha çabuk iletişim kurmaya ve sorunları çözmeye teşvik eder. Tasarım sırasında başlayan uygun devreye alma, daha sonraki kötü performansa, müşteri konfor şikayetleri ve ekipman ömürleri azalmasına dönüşebilecek sorunları belirlemenize ve çözmenize yardımcı olabilir. Devreye alma, tasarım sırasında başladığında en iyi sonucu vermesine rağmen, halihazırda yapım aşamasında olan projeler işletmeye alınmadan da yararlanabilir. İnşaat aşamasında devreye sokulacak bir devreye alma ekibi hem tasarımcıları hem de müteahhitleri rahatsız eden başlangıç problemlerini çözmeye yardım etmek açısından çok değerli olabilir. Devreye alma ekibi ayrıca, devreye alma ve fonksiyonel test sonuçlarını belgeleyebilir, böylece tasarımcılar ve yatırımcılar için gelecekteki sorumluluk maruziyetini azaltabilir. Devreye alma ekibi aynı zamanda işletme / bakım personelinin eğitimini de denetlemekte ve böylece tesisin çalışma usullerini iyileştirmektedir.